• organisatie@ltfp.nl
Huisregels

Huisregels

ALGEMEEN:

 • Sportiviteit staat altijd voorop. Mocht een deelnemer achterop raken, hou hem dan even uit de wind.
 • Ken jezelf: mocht je te ver achterop raken of moe zijn stap gerust in de volg(ks)wagen, deze zijn daar speciaal voor.
 • De gemiddelde snelheid zal ca 28 km/u bedragen over een afstand van ongeveer 150 Km. We zitten ongeveer 5 uur op de fiets, met daarbij opgeteld een halfuur pauze: in totaal dus 5,5 uur.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aan de start verschijnen en dit met een goed geprepareerde racefiets.
 • Onvolledige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 • Vertrek zal stipt om 10:00 uur.
 • Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij goed beslagen ten ijs komen. Dit betekent dat net als bij andere toeristische tochten, zelf zorgen voor eten en drinken voor onderweg. Tip: zorg dat je ten minste goed ontbeten hebt.

VEILIGHEID:

 • Voor de veiligheid is een HELM VERPLICHT.
 • Een peloton wacht traditioneel op niemand.
 • Niemand mag zonder toestemming de wagen van de koersdirectie passeren.
 • Door je in te schrijven verplicht je jezelf tevens te houden aan de geldende verkeersregels en dien je de aanwijzingen van de verkeersregelaars en de organisatie op te volgen.

INSCHRIJVEN:

 • De inschrijving is op individuele basis. Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor aanmelding en betaling van het inschrijfgeld.
 • Onvolledige inschrijvingen worden niet opgenomen.
 • Inschrijfgeld is per persoon.
 • Je inschrijving is pas definitief als het geld op deze rekening is overgemaakt. Je ontvang een deelname bewijs.
 • Als je inschrijving definitief is, wordt je via de site en de mail op de hoogte gehouden.
 • Het ophalen van je inschrijfnummer kan vanaf 6:30 uur op zondagochtend.
 • Bij verhindering of geen deelname is er geen recht op restitutie.
 • Bij afhalen van het startnummer dient het inschrijfgeld reeds te zijn overgemaakt. Wij kunnen geen contant geld aannemen.
 • Inschrijven enkel via de site www.LTFP.nl Sluitingsdatum is 7 april 2018 of wanneer het maximum aantal 200) deelnemers is bereikt.

GOED DOEL:

Indien je verhinderd bent is het ideaal als je dit laat weten aan de organisatie. Er vindt bij geen deelname geen restitutie plaats.

Al het geld komt ten goede aan het op te richten standbeeld van de ‘ijzeren held’ Gerrit Schulte.

DOOR JE IN TE SCHRIJVEN CONFORMEER JE JE TEVENS AAN DEZE HUISREGELS WAT ZAL WORDEN GEHANTEERD TIJDENS DEZE TOCHT. COUREURSCLUB JEROEN BOSCH HOUDT ZICH ALS VERANTWOORDELIJK ORGANISATOR HET RECHT VOOR WIJZIGINGEN IN DE HUISREGELS AAN TE BRENGEN. WIJZIGINGEN ZULLEN PLAATSVINDEN OP AANWIJZING VAN DE KOERSDIRECTIE INDIEN BIJVOORBEELD DE WEERSOMSTANDIGHEDEN OF ANDERE INVLOEDEN VAN BUITENAF VERANDEREN. ZAKEN NIET GENOEMD IN DEZE HUISREGELS WORDEN TER PLEKKE AAN DE ORGANISATIE VOORGELEGD EN DEZE NEEMT EEN BINDEND BESLUIT HIEROVER. MOGELIJKE WIJZIGINGEN HOEVEN DAN OOK NOCH SCHRIFTELIJK, NOCH MONDELING VOORAFGAANDE TE WORDEN MEDEGEDEELD.